Inspecteurs gevaarlijke stoffen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bezoeken van 27 september tot en met 4 oktober in Caribisch Nederland. Zij houden inspecties en audits bij uiteenlopende logistieke bedrijven. Zien de inspecteurs ernstige overtredingen tijdens of na een transport van gevaarlijke stoffen op, van of naar de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius? Dan kunnen zij vanaf nu strafrechtelijk proces-verbaal opmaken. Eerder kon de ILT alleen overtredingen via het bestuursrecht aanpakken.

De ILT is de toezichthoudende instantie op Caribisch Nederland (BES-eilanden) voor het transport van gevaarlijke stoffen over zee en door de lucht op de eilanden. ILT-inspecteurs bezoeken de eilanden minimaal 2 keer per jaar. Onder de wetgeving valt het transport en de overslag van gevaarlijke stoffen, onder andere explosieve stoffen (vuurwerk/gascylinders), brandbare vaste of vloeistoffen (gasoline/vliegtuigbrandstof), giftige stoffen (pesticiden), infectueuze stoffen (bloedmonsters/ziekenhuisafval), radioactieve stoffen (radionuclides voor medisch gebruik), asbest, air backs en lithiumbatterijen.

Bevoegdheden ILT

De inspecteurs van de ILT beschikken over toezichthoudende en  opsporingsbevoegdheden. Zij mogen een transport stoppen, verpakkingen van gevaarlijke stoffen openen of zendingen met gevaarlijke stoffen laten herstellen. Wanneer inspecteurs zien dat een bedrijf zich niet houdt aan de wet- en regelgeving (ICAO of IMDG), kan er een proces-verbaal opgemaakt worden en kan een bedrijf een transactie ontvangen van de Officier van Justitie op Bonaire. Deze werkwijze is met het Openbaar Ministerie BES afgestemd.

Rol vervoersketen

De afzenders, expediteurs, vervoerders en ontvangers van gevaarlijke stoffen zijn verplicht om:

Gevaarlijke stoffen juist te classificeren.
Voorgeschreven verpakkingen te gebruiken, en deze te voorzien van specifieke etiketten.
Een omschrijving te maken (vervoersdocumenten).
De ladingen op de juiste manier te behandelen (stuwen en segregatie van stoffen die niet bij elkaar gezet mogen worden en/of af te zonderen van andere lading zoals levensmiddelen).

Deze maatregelen helpen ook bijvoorbeeld de brandweer, aan de hand van etiketten en documenten weten zij hoe te handelen of in geval van een brand in te schatten welk blusmiddel ingezet moet worden.

Reguliere inspecties op BES-eilanden

De ILT checkt de bedrijven die gevaarlijke stoffen verzenden, ontvangen of verwerken voor of na transport door de lucht. Deze bedrijven moeten een certificaat hebben en beschikken over een ADR veiligheidsadviseur. Voor zeetransport gelden geen vergunningen. Bedrijven die zeecontainers met gevaarlijke stoffen laden, lossen of vervoeren krijgen wel bezoek van de inspectie, om te checken of zij aan de internationale eisen (IMDG) voldoen. Willem Hoogerhout (teamleider gevaarlijke stoffen): “De ILT heeft een specifieke afdeling die zorgt voor het afgeven van vergunningen en ontheffingen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Samen met mijn collega’s houd ik regelmatig inspecties en certificeringaudits bij bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius, Saba en op de andere eilanden van het Koninkrijk (Curaçao, Sint Maarten, Aruba).

Bent u op zoek naar een cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen, cursus IMDG of een cursus PGS15 raadpleeg onze cursussen.