Requirements Security plan in the IMDG code

Consignors and others engaged in the transport of high consequence dangerous goods should adopt, implement and comply with a security plan that addresses at least the elements specified in the IMDG Code.  But what are the requirements for that Security plan? The...

Een opleiding asbest herkenning is in veel beroepen belangrijk

Het herkennen van asbest is bij veel werkzaamheden en in veel beroepen belangrijk. De risico’s kunnen bij blootstelling behoorlijk zijn. De beroepsmatige blootstelling aan asbest heeft er toe geleid dat in Nederland volgens schattingen van de Gezondheidsraad...