Wat is PGS15 en wat houdt het in?

PGS15 staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen en het is een Nederlandse richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Het geeft specifieke eisen voor de opslag van deze stoffen, waardoor de veiligheid van mens en milieu beter gewaarborgd kan worden. PGS15 is ontwikkeld door verschillende organisaties, waaronder de brandweer en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Belangrijke informatie over PGS15 is:

  1. PGS15 is van toepassing op bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan.
  2. De richtlijn omvat eisen op het gebied van opslagvoorzieningen, bouwkundige aspecten, brandpreventie, arbeidsveiligheid en milieuaspecten.
  3. PGS15 wordt regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat de eisen up-to-date blijven en aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen.

Welke eisen stelt PGS15 aan opslagvoorzieningen?

PGS15 stelt diverse eisen aan opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Zo moet de opslagvoorziening onder andere voldoen aan eisen met betrekking tot:

  1. Brandwerendheid: de opslagvoorziening moet een bepaalde mate van brandwerendheid hebben om de veiligheid te waarborgen.
  2. Ventilatie: er moet voldoende ventilatie aanwezig zijn om eventuele gassen af te voeren.
  3. Lekbakken: in de opslagvoorziening moeten lekbakken aanwezig zijn om eventuele lekkages op te vangen.

Andere eisen hebben betrekking op de opslag van specifieke gevaarlijke stoffen, zoals gasflessen, vloeistoffen of poeders. Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, dienen aan deze eisen te voldoen om de veiligheid te waarborgen.

Wie is verantwoordelijk voor het naleven van PGS15?

Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan zijn verantwoordelijk voor het naleven van PGS15. Het is de verantwoordelijkheid van deze bedrijven om ervoor te zorgen dat de opslagvoorzieningen voldoen aan de gestelde eisen en dat de medewerkers op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Belangrijke informatie hierover is:

  1. Bedrijven moeten een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitvoeren om de risico’s in kaart te brengen en op basis hiervan passende maatregelen nemen.
  2. De gemeente kan handhaven op de naleving van de PGS15-eisen en bedrijven kunnen hierbij boetes krijgen als ze niet aan de eisen voldoen.
  3. Het naleven van PGS15 kan bijdragen aan een veilige werkomgeving en het voorkomen van ongelukken.

Ben je op zoek naar een E-learning PGS15 voor de medewerkers. Meldt ze nu aan.