Uit RIVM-onderzoek blijkt dat bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken niet altijd goed zijn voorbereid op stroomuitval. Daardoor kunnen ongelukken ontstaan. Door de overgang naar duurzame energie werken steeds meer fabrieksprocessen op elektriciteit. De vraag naar elektriciteit neemt daardoor toe, en de kans op ongelukken ook. Het is belangrijk dat BRZO bedrijven aandacht besteden aan het voorkomen van ongelukken door stroomuitval.

Grotere kans op stroomuitval en ongelukken

Steeds meer bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen (BRZO bedrijven) elektrificeren hun processen. Doordat deze SEVESO bedrijven meer elektriciteit nodig hebben, kan zowel de kans op stroomuitval als de impact ervan groter worden. Als bij een ongeluk door stroomuitval gevaarlijke stoffen vrijkomen, dan kunnen onveilige situaties ontstaan voor werknemers of de omgeving. Om zeker te zijn van levering, en vanwege stijgende prijzen, gaan bedrijven vaker zelf elektriciteit produceren en opslaan. Denk aan zonne- en windenergie voor productie en Lithium-ion voor opslag. Dit zijn vaak nieuwe processen, die leiden tot nieuwe risico’s binnen het bedrijf.

Oorzaken van ongelukken

Het RIVM-onderzoek laat zien dat de oorzaak van een ongeluk als gevolg van stroomuitval vaak binnen het bedrijf zelf ligt. De elektrische installatie en het interne elektriciteitsnetwerk worden niet altijd goed genoeg onderhouden. Ook kunnen fouten bij het ontwerp en de aanleg van de elektrische installatie de oorzaak zijn. Het is daarom belangrijk dat risicovolle bedrijven aandacht besteden aan het voorkomen van  ongelukken door  stroomuitval. Daarvoor moeten ze de risico’s van stroomuitval kennen en maatregelen nemen. Dat kan bijvoorbeeld door inspectie en onderhoud, en door personeel op te leiden. Of door ervoor te zorgen dat er goed functionerende noodstroom is om op terug te vallen.

Op zoek naar een E-learning BRZO en externe veiligheid?