Vlakbij een winkelcentrum in Jerevanen, de hoofdstad van Armenië, ontplofte op 14 augustus 2022 een vuurwerkopslag. Na dikke zwarte rookwolken volgde een zware explosie. Minstens één dode en zeker 60 gewonden werden er diezelfde avond geteld en meerdere mensen raakten bedolven onder instortende gebouwen. Meer dan tien mensen werden levend uit de brokstukken gehaald. Het maakt opnieuw duidelijk dat externe veiligheid een serieus onderwerp is en de Seveso, in Nederland vertaald in het BRZO, veel aandacht verdient.

De ontploffingen zouden het gevolg zijn geweest van een brand, waarbij nalatigheid een rol speelde. De eigenaar van het bedrijf zou al vaker een boete hebben gekregen, omdat er te weinig veiligheidsmaatregelen genomen zouden zijn. De Seveso-richtlijn, voor het eerst omgezet in Europese wetgeving in 1982 en voor het laatst herzien in 2012 (Richtlijn 2012/18/EU, van kracht 1 juni 2015), stelt één enkele prestatienorm vast, dat wil zeggen dat exploitanten alle nodige maatregelen moeten nemen (zowel technische als organisatorisch) om ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Deze richtlijn is in Nederland geimplenteerd door middel van het BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen), (source: Reuters)