Als de tankcontainers geen vast onderdeel van het schip zijn maar losse units, dan valt het transport onder de voorwaarden van de IMDG Code en niet onder de richtlijnen uit A.673(16). In de IMDG Code is ruwe olie ingedeeld in klasse 3 – brandbare vloeistoffen. In het individuele schema behorende bij deze stof met UN-nummer 1267 staan enkele ‘special provisions’ die in dit geval niet van toepassing zijn. De containers mogen volgens ‘stowage category B’ aan dek gestuwd worden, dus daar wordt aan voldaan. Het betreft tankcontainers en daar staan in de IMDG Code nog aanvullende voorschriften voor. De belangrijkste is dat tankcontainers niet gevuld of leeggepompt mogen worden terwijl ze aan boord staan. Dat gebeurt nu juist wel en is dus in strijd met de voorschriften indien het transport onder de IMDG Code voorwaarden plaats zou vinden.

Als de ruwe olie in losse individuele tankcontainers vervoerd zou zijn, dan zou dat op het DoC moeten zijn goedgekeurd. Hierin staat dat er 3 ladingzones zijn en dat tankcontainers met IMO-klasse 3 in cargo area 1 en 2 aan dek mogen. De 28 tankcontainers staan uitsluitend in cargo area 1 en voldoen op dit punt aan het DoC.

Conclusie IMDG Code: Ruwe olie mag in reeds eerder beladen tankcontainers aan boord vervoerd worden en dan vervolgens als volle containers in Rotterdam gelost worden. Er staat niets in de IMDG Code over het op zee vullen van tankcontainers en het is verboden om in de haven de inhoud over te pompen, al dan niet via een geïmproviseerd leidingsysteem (bron: CLM).

op zoek naar een IMDG Code cursus?