Vanaf 1 juli 2022 kunnen werknemers en werkgevers terecht bij het Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten voor informatie over beoordeling en behandeling van een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen. Rob van Lint is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangesteld als kwartiermaker. Het doel van het LEC-SB is om hét kenniscentrum te worden voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. In het LEC-SB werken verschillende organisaties samen en wordt de Nederlandse expertise over stoffengerelateerde beroepsziekten bij elkaar gebracht. Zo kunnen (ex-)werkenden, werkgevers en (behandelende) professionals elkaars kennis benutten. En kan er meer worden gedaan aan preventie en behandeling van zieke (ex)-werknemers.
Daarnaast gaat het LEC-SB een belangrijke rol spelen in de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden die lijden aan een ernstige beroepsziekte, veroorzaakt door blootgestelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk. Een voorbeeld is de blootstelling aan asbest. Door het LEC-SB worden deskundigenpanels gevormd voor de beoordeling van de aanvragen.