Het herkennen van asbest is bij veel werkzaamheden en in veel beroepen belangrijk. De risico’s kunnen bij blootstelling behoorlijk zijn. De beroepsmatige blootstelling aan asbest heeft er toe geleid dat in Nederland volgens schattingen van de Gezondheidsraad jaarlijks 600 tot 700 mensen overlijden aan de gevolgen van hoge asbestblootstellingen in het verleden. Prognoses voor de komende decennia wijzen op een groter aantal slachtoffers.

Bij de volgende beroepen met een potentieel risico voor blootstelling aan asbest is een Cursus Asbest Herkennen belangrijk. Zorg dat uw medewerkers aantoonbaar opgeleid zijn en over een Certificaat Asbest Herkennen beschikken..

Beroep Bedrijfstak/Instantie
Aannemer Afvaltransporteur Agrariër Analist
Arbeidshygiënist Automonteur Bouwvakker
Brandschade ruimer
Brandweerman/politieagent Elektromonteur
Fabricageassistent van remvoering
(blokken) en koppelingsplaten
Garagemonteur Gasleiding monteur
Industrieel monteur Industriële reiniger
Installateur Isoleerder Inspecteurs,
medewerkers Inspectiediensten
Kraanmachinist Lifttechnicus Loonwerker
Medewerker KCA-depot Medewerker
afvalverwerkingsbedrijven
Onderhoudsmonteur (Asbest)Onderzoeker
Pakkingstanser Scheepsinstallatiemonteur
Schoonmaker (Asbest)Sloper
Grond- en utiliteitsbouw, burgerlijke bouw Transportbedrijven/
afvalverwerkingsbedrijven Agrarisch bedrijf Chemisch
laboratorium Arbodienst/div. bedrijven/overheid Garagebedrijf,
ook voor autobussen, vrachtwagens, landbouwmachines e.d.
Grond- en utiliteitsbouw, burgerlijke bouw Industrieel
reinigingsbedrijf Brandweer/politie Elektrotechnische bedrijven
Remvoering en koppelingsplatenindustrie Garagebedrijven
Gasleidingexploitanten Diverse bedrijven Industriële
reinigingsbedrijven Installatiebedrijven Isolatiebedrijven e.a.
Centrale en regionale overheden Grondverzetbedrijf
Liftbedrijven Loonbedrijven Gemeenten
Afvalverwerkingsbedrijven/Provincies Diverse bedrijven
Adviesbureaus Pakkingindustrie Scheepsbouw- en -reparatie
Schoonmaakbedrijven (Asbest)Sloopbedrijven
Stallenbouwbedrijven Stortplaatsen (deponieën), gemeentelijke
KCA-inzamelplaatsen Woningbouwcorporaties