Brzo- of Seveso-bedrijven gelden als risicovol. Het zijn de bedrijven met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in hun bedrijfsvoering. Nederland kent er circa 400. Deze categorie bedrijven heeft een flinke set verplichtingen voor de vormgeving van hun veiligheidsbeleid. Veiligheidsstudies, risicomatrices, stoffenlijsten, noodplannen en brandweerplannen. En alles beheersbaar gemaakt middels een Veiligheidsbeheersysteem (VBS).

Toezicht door de overheid wordt risicogericht vormgegeven. Wie de risico’s goed beheerst, zou de toezichthouder minder vaak (of minder intensief) over de vloer moeten krijgen. Goede vormgeving en uitvoering van een VBS zouden moeten lonen. Ondanks investeringen in goed systeemmanagement komt een bedrijf vaak toch bedrogen uit: de inspectielast blijft hoog, de toezichthouder beschouwt tot in detail de staat van technische installaties en laat weinig ruimte voor bedrijfseigen keuzes.

De toezichthouder treedt stevig in de verantwoordelijkheidssfeer van een individueel bedrijf en maakt zich daarmee kwetsbaar: als het ergens fout gaat, volgt doorgaans eerst de vraag waarom ze (de toezichthouder) dit niet heeft voorkomen. De vraag aan het bedrijf zou echter moeten zijn hoe de keuzes zijn gevallen in bijvoorbeeld de risico-afwegingen die ze zelf heeft gemaakt op basis van de zelf ontwikkelde en vastgestelde risicomatrix.

Tijd voor een keuze. Of risicogericht toezicht op basis van een solide, eventueel door verzekeraars gesanctioneerd VBS. Dan kunnen de vergunningverlener en toezichthouder(s) een stap terug doen in hun inhoudelijke bemoeienis met de uitwerking van het veiligheidsbeleid. Of toezicht gaat over voorgeschreven regels en inspectie van concrete BIO-ingegeven veiligheidsmaatregelen. Dan verdubbelen we het aantal toezichthouders, borgen (veel) betere technische/chemische/brand-veiligheidsopleidingen en verhogen en passant de verzekeringspolis van toezichthoudende organisaties voor aansprakelijkheid voor niet-geziene, maar zich wel manifesterende onvolkomenheden die tot (grote) incidenten leiden. (bron: brandveilig.com)

In de E-learning Cursus BRZO en externe veiligheid leert u de basiskennis van het BRZO. Interesse op de informatiepagina van deze Cursus BRZO en externe veiligheid.