De Europese Commissie wil volgend jaar strengere normen voor de blootstelling van werknemers aan asbest voorstellen. Ze vreest dat de gezondheidsrisico’s zullen toenemen nu er zich een renovatiegolf van oude gebouwen aandient, zo blijkt maandag bij de presentatie van toekomstige maatregelen om de gezondheidsomstandigheden op de werkvloer te verbeteren.

Hoewel de productie en het gebruik van asbest al ongeveer twee decennia verboden is, is de gevaarlijke stof nog steeds aanwezig in oudere gebouwen. Omdat renovatie de komende jaren sterk gestimuleerd wordt in het kader van de Europese klimaatdoelstellingen, is volgens de Commissie extra aandacht nodig voor de bescherming van werknemers bij de verwijdering van asbest.

Werkgevers hebben al te maken met strikte regels over de bescherming van personeel tegen asbest, maar in het licht van de laatste wetenschappelijke bevindingen dringt zich volgens de Commissie een nieuwe verlaging van de maximumconcentraties voor asbest op. Ze heeft het overleg met de sociale partners opgestart, met het oog op een aanpassing van de Europese richtlijn. (bron Nieuwsblad.be)

Blootstelling aan asbest eist jaarlijks naar schatting 88.000 Europese mensenlevens. De stof is verantwoordelijk voor 55 tot 85 procent van de longkankers die veroorzaakt worden op de werkvloer. Naast strengere normen vraagt dat bij potentiële blootstelling door een medewerker aan asbest om een goede kennis van zaken. Een cursus asbest herkennen is daarbij voorwaarde.

SafetyNet Academy biedt u een Cursus asbest herkennen die aan de opleidingsbehoefte tegemoet komt. Kijk op de Cursus E-learning asbest herkennen.