Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 30.000 werknemers met een beroepsziekte te maken en vinden er zo’n 200.000 ernstige ongevallen plaats. Jaarlijks gaat het om 4100 doden die vroegtijdig overlijden aan werkgerelateerde aandoeningen, 3000 daarvan zijn te wijten aan een te hoge blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zoals kankerverwekkende stoffen. Kennisgebrek over het gevaar van gevaarlijke stoffen is daar zeker debet aan volgens de VNCW, de branchevereniging voor de chemische logistiek. Zij pleit vooral voor het vergroten van het kennisniveau.

Recent onderzoek heeft namelijk aangetoond dat maar 7 procent van de bedrijven een volledige beoordeling en toetsing voor alle gevaarlijke stoffen heeft gedaan. 70 procent doet geen enkele blootstellingsbeoordeling. Werkgevers negeren massaal de verplichting om bij te houden welke werknemers worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Onderzoeken met betrekking tot chroom-6 bevestigen dit. Maar juist over chroom-6 is enorm gebakkeleid in de SER-commissie. Door druk vanuit de FNV, maatschappelijke onrust over de relatie tussen kanker en chroom-6 en Kamervragen besloot toenmalig minister Lodewijk Asscher in te grijpen. Hij stelde zelf een grenswaarde voor deze stof vast. De huidige praktijk van het vaststellen van grenswaarden stopt nu wat de FNV betreft. (bron: Trouw).

Wilt u de kennis van uw medewerkers op het gebied van gevaarlijke stoffen vergroten? Bij SafetyNet Academy kunt u een cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen of een Cursus PGS15 aanschaffen waarbij u volledig overzicht houdt over de vorderingen van uw medewerkers. Op deze manier kan het kennisniveau worden vergroot.